Sign in to follow this  
Followers 0
Sayyid 'Aliy

Azərbaycan von Shahriyar

2 posts in this topic

 

Azərbaycan

 

Könlüm quşu qanad çalmaz, sənsiz bir an, Azərbaycan !

Xoş günlərin getməz müdam xəyalımdan Azərbaycan !

 

Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram,

Yaralanmış qelbim kimi, qelbi viran Azərbaycan.

Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə,

Abad olub, azat olub, mülkü-İran, Azerbaycan !

 

Bisütuni-İnqilabda Şirin-Vətən için Fərhad,

Külüng vurmuş öz başına zaman-zaman Azərbaycan !

 

Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,

Üstadımız demiş heçdir vətənsiz can, Azərbaycan !

 

Qurtarmakçün zalımların əlindən Rəy şümşadını,

Öz şümşadın başdan-başa olup al qan, Azərbaycan !

 

Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin ?

Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan ?!

 

İgidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində,

Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan !

 

Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır ?

Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan oyan Azərbaycan !

 

Yetər fəraq odlarından od ələndi başımıza,

Dur ayağa ! Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan !

Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır,

Azadlıqdır sənə məlhəm, mənə dərman, Azərbaycan !

 

Azərbaycan

 

Ey Iran Qəsrini əliylə tikən,

Iran'dan həmisə bəlalar çəkən,

Bulaq gözlərinə dumanlar çökən,

Pərisan məmləkət, dərtli məmləkət.

 

Üstünə atəslər yagan topragim,

Məhəbbət ocagim, ülfət ocagim,

Ay mənim hamiya bar verən bagim,

Ah çəkmə, bulutlar yanar ahindən.

Tarix az görməyib qudurqanlari,

Qanlini qan tutar, qandir onlari,

Ey mənim xalqimin qartal vuqari,

Enmə, öz zirvənin ucaligindan.

 

Nə qədər ki yasar cahanda günəs,

Nə qədər ki sudan çəkinər atəs,

Sərq adli üzüyün gövhər qasi tək,

Parlasin, Parlasin qoy, AZƏRBAYCAN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam,

 

danke Bruder! Sehr schöne Gedichte wallah!

 

Yaralanmış qelbim kimi, qelbi viran Azərbaycan.

 

#bismillah#

 

Axı Türk mezlum ola her bir yerde?!..  #frieden#

 

Kheir inschallah.

 

#bismillah#

 

Maa salam!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.